Hành trình xanhOng Biển


Nhật Ký OBI Ong Biển Phần 3: Lợi ích nhóm - Kiếp nạn của doanh nghiệp
Nhật Ký OBI Ong Biển Phần 3: Lợi ích nhóm - Kiếp nạn của doanh nghiệp
10/11/2018

     Tuy nhiên vẫn chưa có lời xin lỗi hay giải thích nào đến Nhà máy Sản xuất phân bón Ong Biển, vụ việc được ém dần, việc lớn hóa việc nhỏ, việc nhỏ thành không có, anh Chủ tịch công ty kia thì vẫn ngồi vững vàng trên ghế trạm trưởng, chỉ khổ cho Doanh nghiệp...


Nhật Ký OBI Ong Biển Phần 2: Chú Phương Bi
Nhật Ký OBI Ong Biển Phần 2: Chú Phương Bi
03/11/2018

     Rời Sông Ray, chúng tôi phóng thẳng đến Xuân Đông (Cẩm Mỹ, Đồng Nai), tìm vô nhà chú Phương Bi – mấy cậu nhân viên Ong Biển bảo vô đó thế nào cũng phải nhậu, không là không được với ổng. Tôi vỗ đùi đánh đét: “Đúng gu của tui rồi!”.


Nhật Ký OBI Ong Biển Phần 1: Con đường của sự sống mới.
Nhật Ký OBI Ong Biển Phần 1: Con đường của sự sống mới.
27/10/2018

     Đây là phần câu chuyện trích trong chuỗi ký sự “OBI-Ong Biển – Con đường của sự sống mới” do ông Dương Viết Hòa, Hội Phó hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Định thực hiện.


Back-top-top