Hợp chất MA MB

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm Tinh chất màng gạo Ong Biển

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ khách hàng và nhận diện thương hiệu tốt hơn, Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển đã nghiên cứu và lấy ý kiến của người tiêu dùng, xét thấy cần phải thay đổi mẫu mã bao bì của sản phẩm TINH CHẤT MÀNG GẠO ONG BIỂN để phát triển thương hiệu và xây dựng hình ảnh sản phẩm hợp lý hơn.
NỘI DUNG THAY ĐỔI

Back-top-top