Sản phẩm phân bónOng Biển


Phân bón Hữu cơ vi sinh OBI-Ong Biển 2 đặc biệt muôn loại cây
Phân bón Hữu cơ vi sinh OBI-Ong Biển 2 đặc biệt muôn loại cây
25/03/2022

OBI-Ong Biển 2 đặc biệt được bổ sung các chủng men vi sinh kết hợp với nguồn hữu cơ cao cấp. Cung cấp đầy đủ nguồn dinh dưỡng cho cây trồng phát triển.


Phân bón Hữu cơ vi sinh OBI-Ong Biển 2 muôn loại cây
Phân bón Hữu cơ vi sinh OBI-Ong Biển 2 muôn loại cây
25/03/2022

OBI-Ong Biển 2 có đầy đủ các dinh dưỡng để cây trồng sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, cân đối, ra hoa nhiều và đồng loạt, hạn chế rụng hoa sinh lý, sau khi thu hoạch cây trồng sẽ không bị suy kiệt.


Phân bón Hữu cơ Sinh học OBI-Ong Biển 3 đặc biệt chuyên cây ăn trái, laghim
Phân bón Hữu cơ Sinh học OBI-Ong Biển 3 đặc biệt chuyên cây ăn trái, laghim
25/03/2022

OBI-Ong Biển 3 chuyên cây ăn trái, rau, hoa màu được chọn lọc, kết tinh từ nguồn nguyên liệu hữu cơ cao cấp nhất của dòng phân bón OBI-Ong Biển với các loại men đặc chủng, là sản phẩm phù hợp để chuyển từ canh tác nông nghiệp thông thường canh tác nông nghiệp hữu cơ nhanh và hiệu quả.


Phân bón Hữu cơ - Sinh học - Đa lượng Ong Biển 3 chuyên cây ăn trái, laghim
Phân bón Hữu cơ - Sinh học - Đa lượng Ong Biển 3 chuyên cây ăn trái, laghim
24/03/2022

OBI-Ong Biển 3 chuyên cây ăn trái, rau, hoa màu là sản phẩm phù hợp để chuyển từ canh tác nông nghiệp thông thường sang canh tác nông nghiệp hữu cơ bền vững nhanh và hiệu quả nhất. Cung cấp đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng phát triển.


Phân bón Hữu cơ - Sinh học - Đa lượng Ong Biển 3 chuyên Thanh long
Phân bón Hữu cơ - Sinh học - Đa lượng Ong Biển 3 chuyên Thanh long
24/03/2022

Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 3 dùng cho cây thanh long không những giúp cây thanh long sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đất đai tơi xốp, phì nhiêu...


Phân bón Hữu cơ khoáng OBI-Ong Biển 4 Chuyên cây thanh long
Phân bón Hữu cơ khoáng OBI-Ong Biển 4 Chuyên cây thanh long
24/03/2022

Sản phẩm Ong Biển 4 khoáng được nhà máy nghiên cứu và sản xuất nhằm mục đích đưa ra một giải pháp, một loại phân bón hữu cơ tối ưu nhất để thay thế các loại phân đơn, phân NPK dành cho cây thanh long.


[TẠM NGƯNG LƯU HÀNH] Phân bón Hữu cơ khoáng OBI-Ong Biển 4 Chuyên cây công nghiệp
[TẠM NGƯNG LƯU HÀNH] Phân bón Hữu cơ khoáng OBI-Ong Biển 4 Chuyên cây công nghiệp
21/03/2022

OBI-Ong Biển 4 khoáng là giải pháp tối ưu nhằm thay thế các loại phân đơn, phân N.P.K.


Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên cây Công nghiệp
Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên cây Công nghiệp
21/03/2022

Cung cấp đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đa trung vi lượng cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, cân đối, hoa nhiều và đồng loạt.


Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên cây Công nghiệp Đặc biệt
Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên cây Công nghiệp Đặc biệt
21/03/2022

OBI-Ong Biển 3 đặc biệt là sản phẩm thần tốc cho mọi giai đoạn phát triển của cây công nghiệp dài ngày


Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên Thanh long Đặc biệt
Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên Thanh long Đặc biệt
21/03/2022

Phân bón Hữu cơ sinh học OBI-Ong Biển 3 chuyên Thanh long đặc biệt là sản phẩm thần tốc cho mọi giai đoạn phát triển của cây Thanh long.


Back-top-top