Tin OBI-Ong Biển

Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm phân bón OBI-Ong Biển 3 chuyên thanh long

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ khách hàng và nhận diện thương hiệu tốt hơn, CN Công ty Cổ phần TNHH Sản xuất – Thương mại Đại Nam – Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển xét thấy cần phải thay đổi mẫu mã bao bì của sản phẩm PHÂN BÓN HỮU ONG BIỂN chuyên dùng cho cây Thanh long để phát triển thương hiệu và xây dựng hình ảnh sản phẩm hợp lý hơn
NỘI DUNG THAY ĐỔI:


Back-top-top