Kỹ thuật canh tácOng Biển


Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch
Kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch
08/05/2019

     Sau thu hoạch cây sầu riêng sẽ bị suy kiệt vì thế bà con cần phải áp dụng các kỹ thuật phục hồi, chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch hợp lý nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ dinh dưỡng để cây phục hồi chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo


Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía đạt hiệu quả cao
Kỹ thuật trồng và chăm sóc mía đạt hiệu quả cao
25/04/2019

     Mía là cây trồng có giá trị kinh tế cao, được xem là cây trồng chủ lực của nhiều địa phương góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong niên vụ 2017 – 2018, diện tích trồng mía cả nước đạt 274.000 ha, tăng 6.000 ha. Trong bài viết này chúng tôi sẽ gửi tới quý bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía đơn giản, hiệu quả.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng cụt cho hiệu quả kinh tế cao
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng cụt cho hiệu quả kinh tế cao
22/11/2018

     Măng cụt thuộc nhóm cây ăn trái được trồng nhiều ở khu vực Miền Nam, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đông Nam Bộ…ngoài giá trị dinh dưỡng, trái măng cụt còn có giá trị kinh tế cao. Trong bài viết này Ong Biển sẽ gửi tới quý bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng cụt theo phương pháp canh tác hữu cơ.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa. Những biện pháp giúp tăng năng suất hiệu quả
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa. Những biện pháp giúp tăng năng suất hiệu quả
06/11/2018

     Trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cây lúa cần có một chế độ chăm sóc về bón phân, nước tưới, cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh khác nhau. Nên để canh tác lúa đạt năng suất cao thì cần áp dụng nhiều biện pháp với nhau, phù hợp với từng thời kỳ từng giai đoạn là rất cần thiết.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít
04/10/2018

     Giới thiệu đến bà còn nhà nông bài viết chi tiết hướng dẫn " Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít hiệu quả". Giúp bà con nhà nông nắm vững những kỹ thuật cơ bản nhất trong canh tác cây mít, loại cây mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn hiệu quả cao
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn hiệu quả cao
21/09/2018

     Cây Nhãn là loại cây trồng lấy quả có giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chôm chôm
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chôm chôm
11/07/2018

     Chôm chôm được trồng nhiều ở khu vực nhiệt đới. Ngoài công dụng ăn tươi, chôm chôm còn có giá trị xuất khẩu mang lại nguồn thu kinh tế cao. Để cây chôm chôm cho năng suất, chất lượng cao đòi hỏi nhà vườn cần có kiến thức đầy đủ về cây trồng, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chôm chôm nhằm đạt kết quả tốt nhất.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ hiệu quả
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ hiệu quả
22/06/2018

     Bơ là cây trồng có giá trị kinh tế cao được rất nhiều nhà vườn lựa chọn làm cây chủ lực trong phát trển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để cây bơ phát triển cho năng suất, chất lượng cao thì bà con cần nắm rõ, kỹ thuật, quy trình canh tác


Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài đạt hiệu quả cao
Kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài đạt hiệu quả cao
30/05/2018

     Ong Biển xin gữi đến quý bà con nhà nông các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài để đạt hiệu quả cao. Mang lại giá trị kinh tế lớn cho nhà nông Việt Nam...


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng hiệu quả
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng hiệu quả
04/05/2018

     Để cây sầu riêng cho năng suất, chất lượng cao bà con cần áp dụng đồng thời nhiều biện pháp trồng và chăm sóc khác nhau, đặc biệt bà con nên chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ bền vững, cải tạo đất canh tác tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cây sầu riêng phát triển.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây (Phần 2)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây (Phần 2)
20/04/2018

     Để cây chanh dây phát triển ổn định cân đối, sạch sâu bệnh bà con cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau. Bà con nên sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ hạn, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc BVTV để giúp nâng cao chất lượng, giá trị chanh dây.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây( Phần 1)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây( Phần 1)
20/03/2018

     Chanh dây là giống cây dễ trồng có hiệu quả kinh tế cao. Trồng chanh dây đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát được sâu bệnh hại và giúp tăng năng suất, chất lượng của quả. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chanh dây hiệu quả.


Back-top-top