Hỗ trợ tuyển dụngOng Biển


QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV)
QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV)
03/10/2020

     Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam.Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh...


Văn bản liên quan
Văn bản liên quan
07/12/2015

Bao gồm mẫu hồ sơ, quy chuẩn văn bản...


Quy định tuyển dụng
Quy định tuyển dụng
07/12/2015

Những điều cần biết khi ứng tuyển tại OBI...


Back-top-top