Về chúng tôi

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠI NAM

Với phương châm “ Chất lượng - Phong cách - Đặc trưng - Khác biệt”, sản phẩm và dịch vụ quan trọng nhất mà Đại Nam cung cấp cho quy khách hàng chính là uy tín, chất lượng, hiệu quả, thân thiện với môi trường và an toàn cho con người.
 
  • An toàn: Chúng tôi coi trọng người lao động, mọi thành viên trong công ty, khách hàng - bà con nông dân và cộng đồng nơi chúng tôi làm việc.
  • Đoàn kết: Đại Nam trân trọng khả năng của các thành viên, chia sẻ kiến thức và nguồn lực tài chính để hoàn thiện thành công. Tạo nên giá trị phát triển cá nhân của mỗi thành viên một cách linh hoạt trong nhiều lĩnh vực.
  • Đạo đức: Chúng tôi hoạt động tuân theo đạo đức kinh doanh.
“Tính tương đối chỉ áp dụng trong vật lý, chứ không phải trong đạo đức”- Albert Einstein.
  • Sáng tạo: Đại Nam không ngừng nâng cao tiêu chuẩn công việc của mình, để có thể cung ứng sản phẩm và các dịch vụ cho Quý khách hàng theo cách tốt nhất.
Back-top-top