Tin OBI-Ong Biển

Hội nghị phổ biến Nghị định mới về quản lý phân bón 9/2017

     Phố biến Nghị định mới về quản lý phân bón Dự kiến vào tháng 9/2017, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân & Hiệp Hội phân bón việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định mới về quản lý phân bón (trong đó phân hữu cơ và vô cơ đều do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn quản lý, cụ thể là giao đầu mối về Cục Bảo vệ thực vật trực tiếp cấp phép sản xuất phân bón và công tác hậu kiểm). Riêng giấy phép gia công phân bón do Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cấp trước đây, đến tháng 3/2018 sẽ chuyển hết sang giấy phép sản xuất, có nghĩa "gia công" sẽ bị xóa sổ. Đặc biệt hơn, sẽ định hướng chiến lược phát triển phân bón hữu cơ theo hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ.
Văn bản thông báo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
Văn bản thông báo của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn

 

Văn bản thông báo của hội nông dân việt nam - ban chấp hành trung ương
Văn bản thông báo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Văn bản thông báo của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Văn phòng Chính phủ
Văn bản thông báo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Văn phòng Chính phủ

Back-top-top