Tin OBI-Ong Biển

Công ty TNHH SX-TM Đại Nam và Trường Đại học BRVT: Ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học- hợp tác quốc tế và đào tạo

Ngày 22/12/2017 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Đại Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về cơ khí, nông nghiệp hữu cơ ở bậc đại học.  
 
ký kết hợp tác
 
     
Hai bên sẽ hợp tác hoạt động khoa học, tổ chức hội thảo, hội nghị quy mô lớn lĩnh vực KHCN về nông nghiệp, cơ khí mang tầm khu vực quốc gia và quốc tế.
lễ ký kết hợp tác giữa ong biển và bvu
 
Hai bên phối hợp tham gia các đề tài nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp quốc gia, quốc tế về các lĩnh vực KHCN như phát triển chuỗi sản xuất cung cấp phân bón hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ, nông sản hữu cơ đến chế biến thực phẩm, ẩm thực.

Cùng giới thiệu các đối tác quốc tế để thực hiện các chương trình hoạt động theo thế mạnh của từng bên, tổ chức các hoạt động giao lưu.

 
chuyên gia về thực phẩm thế giới thưởng thức cà phê ong biển
 

Còn về lĩnh vực đào tạo: Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu  được mở phân hiệu đào tạo các cấp độ đào tạo tại Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Đại Nam và cung cấp chương trình, cung cấp giảng viên và cấp bằng đào tạo theo chuẩn Quốc gia, Quốc tế.

Hai bên báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục – Đào tạo về chương trình phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực, thế mạnh của tỉnh phù hợp với năng lực của hai bên.

 
sinh viên chụp hình lưu niệm tại nhà máy ong biển
 
Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Đại Nam tham gia đào tạo phần thực hành và thực tế tại hệ thống các Nhà máy phân bón và chế biến thực phẩm mang thương hiệu Ong Biển cho sinh viên của Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Đại Nam  hỗ trợ các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, cơ khí, tự động hoá, môi trường, xử lý môi trường, sản xuất phân bón v.v.v để sinh viên Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thực hành, nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu của chương trình này nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, nhân sự, chuyên môn  trong việc nâng cao chất lượng hoạt động phát triển.
 
Sự tham gia của Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Đại Nam  và Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu  cũng là mô hình hợp tác đầu tiên giữa doanh nghiệp và trường Đại học trong hoạt động đào tạo đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình có thế mạnh là gắn việc giảng dạy lý thuyết với thực hành trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu, thực tế tại các nhà máy sản xuất của Đại Nam, chương trình đào tạo tiệm cận các chương trình của các Trường đại học hàng đầu thế giới.

tham quan nhà máy ong biển của BVU

Nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, là một trong những yếu tố sống còn của Việt Nam trong hội nhập và phát triển.

Việc hợp tác giữa Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu  và Công ty TNHH Đại Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và triển khai nghiên cứu phát triển là hết sức cần thiết, một mặt đảm bảo sự thành công của một định hướng nông nghiệp mới ở Việt Nam; mặt khác thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với đất nước của hai đơn vị.
Back-top-top