Tại sao phải chọn OBI

Sai lầm nguy hiểm nhất trong phương pháp tính chi phí của bà con nông dân

Bài toán giả định.

     1 ha cà phê ở thời kỳ kinh doanh (không sử dụng phân bón OBI-Ong Biển) có tổng doanh thu 102 triệu đồng/vụ. Trong đó, sản lượng cà phê trung bình hằng năm 3 tấn, giá bán cà phê trên thị trường (tính theo mùa vụ 2014 - 2015) là 34 triệu đồng.
hồ tiêu hữu cơ ong biển
Theo phương pháp tính của bà con nhà nông, 1 ha cà phê có 5 khoản chi sau đây
                       1. Chi phí nhân công (bao gồm trọn vụ): 19 triệu đồng        
                       2. Chi phí phân bón: 27,5 triệu đồng
                       3. Chi phí thuốc BVTV: 5 triệu đông
                       4. Chi phí nước tưới: 4 triệu đồng
                       5. Các chi phí khác (xăng xe, phơi sấy...): 5 triệu đồng
     Tổng chi phí 60,5 triệu đồng
     Lợi nhuận thu được 41,5 triệu đồng.
Theo phương pháp của nhà đầu tư kinh tế, ngoài 5 khoản chi phí như theo cách tính của bà con nhà nông còn có thêm 2 khoản chi:
     Chi phí tiền lãi mua đất: 60 triệu đồng/năm
     Chi phí thuê người bảo vệ tài sản: 10 triệu đồng/năm
     Tổng chi phí 130,5 triệu đồng.
     Mỗi ha cà phê lỗ 28,5 triệu đồng (102 triệu đồng - 130,5 triệu đồng = - 28,5 triệu đồng).
     Bài toán của nhà đầu tư kinh tế: Trường hợp ông A từ TP. Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên canh tác cà phê, do chưa có rẫy (vườn) nên ông A phải mua.
     Giá 1 ha đất đã trồng cà phê ở giai đoạn kinh doanh là 500 triệu đồng (tạm tính). Lãi suất vay ngân hàng 500 triệu đồng là 1%/tháng và trong 12 tháng ông A phải trả lãi cho ngân hàng là 60 triệu đồng. Và để bảo vệ chăm sóc rẫy cà phê này thì ông A phải thuê nhân công 10 triệu đồng/ha/năm.
     Theo cách tính của nhà đầu tư kinh tế: Tổng doanh thu 102 triệu đồng, tổng chi phí 130,5 triệu đồng nên 1ha cà phê sẽ lỗ 28,5 triệu đồng.
     Trên cùng một diện tích cà phê có năng suất và điều kiện canh tác như nhau, nhưng có 2 cách tính chi phí khác nhau: Theo cách tính chi phí của bà con lãi 41,5 triệu đồng, còn theo cách tính chi phí của nhà đầu tư kinh tế là lỗ 28,5 triệu đồng. Như vậy phương pháp tính chi phí của bà con đúng hay của các nhà đầu tư doanh nghiệp đúng?
     Nhằm kiểm chứng tính chính xác và khách quan để phổ biến rộng rãi cho bà con nhà nông, TGĐ Trần Ngọc Nam đã mời Tiến sỹ Lê Thẩm Dương (chuyên gia tài chính nổi tiếng) thẩm định cách tính bài toán kinh tế mà bà con và nhà đầu tư đang áp dụng trong canh tác cây cà phê. Sau khi thẩm định 2 cách tính chi phí này, Tiến sỹ Lê Thẩm Dương khẳng định: "Cách tính chi phí của các doanh nhiệp là hoàn toàn đúng!"
giáo sư
 
BÀI TOÁN QUAN TRỌNG BẬC NHÂT TRONG KINH TẾ NHÀ NÔNG MÀ BÀ CON CẦN BIẾT

Tại sao Bà con tính có lãi 41,5 triệu đồng?
Tại sao nhà đầu tư kinh tế lỗ -28,5 triệu đồng?

     Đồng quan điểm với Tiến sỹ Lê Thẩm Dương, TGĐ Trần Ngọc Nam cho rằng cách tính chi phí trong canh tác cà phê của các doanh nghiệp là hoàn toàn đúng. Đồng thời khẳng định, phương pháp tính chi phí của bà con có lãi 41,5 triệu đồng/ha cà phê là "có tội". Bà con đã tự mình làm mất tài sản được hình thành bởi:
     - Ông bà, cha mẹ tặng cho hoặc được bạn bè giúp đỡ các khoản tiền đầu tư không tính lãi mà có.
     - Bà con tự mình khai phá và canh tác, đã trở thành tài sản.
     Vì sao cách tính của nhà nông là "có tội"? Nếu không canh tác cà phê, bà con bán đất được 500 triệu đồng/ha (tạm tính). Lấy số tiền này gửi Ngân hàng với lãi suất tiền gửi 1%/tháng thì mỗi năm tiền lãi bà con được 60 triệu đồng. Nếu không canh tác cây cà phê, bà con đi làm thuê. Tiền lương được trả cho việc bảo vệ trông coi vườn là 36 triệu đồng/năm (chỉ tạm tính vào chi phí 10 triệu đồng cho 1 ha). Vì vậy, tổng số tiền bà con đang đánh mất là 70 triệu đồng/năm từ 2 khoản tiền lãi bán đất (60 triệu đồng) và tiền công của bà con khi làm thuê 10 triệu đồng.
AI ĐÃ KHIẾN NHÀ DOANH NGHIỆP VÀ BÀ CON TRỒNG CÀ PHÊ PHẢI CHỊU LỖ 28,5 TRIỆU ĐỒNG
"Hiện tại có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính đã tạo ra những khoản lỗ trên là do các nhà sản xuất phân bón từ vô cơ cho đến hữu cơ gây ra" - TGĐ Trần Ngọc Nam. Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển xác định được "bệnh" (nguyên nhân lỗ 28,5 triệu đồng/ha cà phê là do phân bón) và cũng là nhà cung cấp thuốc chữa đúng bệnh mà người trồng cà phê đang vướng.
Vấn đề còn lại là Nhà nông có muốn khỏi "bệnh" hay không??
ĐỂ KHÔNG BỊ THUA LỖ CHỈ CÓ CÁCH SỬ DỤNG PHÂN BÓN OBI-ONG BIỂN

Năng suất khi sử dụng OBI-Ong Biển qua từng năm được Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển kiểm nghiệm thực tế trên cây cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Miền Đông trong nhiều năm có kết quả như sau: Năm đầu tiên sử dụng tăng từ 0,6-0,8 tấn/ha (từ 6-8 tạ), năm thứ 2 tăng 1,6-2 tấn/ha và từ năm thứ 3 trở về sau tăng thêm 3 tấn/ha.
Bảng so sánh chênh lệch về doanh thu của phân bón khác với OBI-Ong Biển (ở năm thứ nhất)
     Trừ chênh lệch chi phí sử dụng phân bón OBI-Ong Biển với phân bón OBI-Ong Biển với phân bón khác (51 triệu - 7,730 triệu đồng) doanh thu khi sử dụng OBI-Ong Biển cao hơn 43,270 triệu đồng.
     Lãi của nhà đầu tư trên 1ha cà phê khi sử dụng phân bón OBI-Ong Biển đạt năng suất (năm thứ nhất) 4,5 tấn. Như vậy, nhà đầu tư sẽ lãi (doanh thu - chi phí):
               153 triệu đồng - 138,230 triệu đồng = 14,770 triệu đồng.
     Nếu không sử dụng phân bón OBI-Ong Biển sẽ lỗ 28,5 triệu đồng:
               102 triệu đồng - 130,5 triệu đồng = -28,5 triệu đồng
     Như vậy, ta thấy, hiệu suất của vốn đầu tư khi sử dụng phân bón OBI-Ong Biển (ở năm thứ nhất)
               14,770 triệu đồng + 28,5 triệu đồng - 43,270 triệu đồng.
Nếu bà con bón phân OBI-Ong Biển: Lãi 43,270 triệu đồng/ha.
Không có OBI-Ong Biển: Lỗ 28,5 triệu đồng/ha.

Bón phân OBI-Ong Biển lãi 43,270 triệu đồng (số tiền này tạm tính ở năng suất 4,5 tấn khi bà con mới sử dụng 1 năm). "Số tiền này coi như tinh hoa của OBI-Ong Biển đã cho không bà con trên 1 ha trồng cà phê. Nếu không có OBI-Ong Biển thì bà con sẽ không bao giờ và cũng đừng mong chờ có được số tiền này." - TGĐ Trần Ngọc Nam.
     Bảng so sánh theo cách tính của nhà đầu tư sau 3 năm khi sử dụng phân khác và khi đã sử dụng OBI-Ong Biển:

 
OBI-ONG BIỂN ĐÃ ĐEM LỢI NHUẬN CHO NHÀ DOANH NGHIỆP:
OBI-ONG BIỂN TẶNG BÀ CON NHÀ NÔNG
Phân bón OBI-Ong Biển không những đòi lại được cho bà con nhà nông 2 khoản tiền lãi mua đất (60 triệu đồng) và tiền công bảo vệ tài sản (10 triệu đồng) mà còn tặng thêm năng suất, chất lượng cho bà con cụ thể như sau:
OBI-ONG BIỂN NHƯ "ÁO GIÁP" BẢO VỆ NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VƯỢT QUA CÁC RỦI RO TIỀM ẨN
     Khi sử dụng OBI-Ong Biển bà con sẽ tránh được hiện tượng: Đất đai bị bạc màu, sâu bệnh hại, cây chết làm cho giá trị của đất ngày càng giảm đi theo thời gian. Ví dụ: 1 ha đất có sẵn cây cà phê cho sản lượng 3 tấn/ha có giá 500 triệu đồng nhưng nếu đất bị bạc màu, cây cằn cỗi, cho sản lượng chỉ 2 tấn/ha thì giá đất sẽ giảm xuống còn 300 triệu đồng (mất đi 200 triệu đồng, số tiền này được nhà doanh nghiệp gọi là khấu hao tài sản).
     Nếu bà con không sử dụng phân bón OBI-Ong Biển: Kinh tế và hạnh phúc gia đình bị đe dọa bởi các lý do như sau:
     Năng suất giảm, kéo theo doanh thu giảm, kinh tế khó khăn, các chi phí phục vụ cho đời sống gia đình bị giảm sút. Tác động tiêu cực đến sức khỏe do sử dụng thuốc BVTV. Đây là nguy cơ đe dọa đến tính mạng và hạnh phúc gia đình nếu bà con không sử dụng phân bón OBI-Ong Biển.
Tiềm ẩn rủi ro hết sức nguy hiểm: Sản phẩm không bán được do nhiễm thuốc BVTV cao, chất lượng nông sản kém.
     Mất đi cơ hội đầu tư, phá vỡ hoàn toàn mọi kế hoạch, ước mơ cho tương lai, con cái và hạnh phúc gia đình của bà con. Đặc biệt, để có được chất lượng của nông sản trên nền nông nghiệp hữu cơ sạch bà con phải mất nhiều năm để cải tạo đất.
     Hiện tại, nếu không có phân OBI-Ong Biển thì không có nhà đầu tư trên cây cà phê.
     Như vậy, bà con sử dụng phân OBI-Ong Biển trong canh tác cà phê lãi 43,270 triệu đồng/ha ở năm thứ nhất. Không có OBI-Ong Biển lỗ 28,5 triệu đồng.
NHỜ SỬ DỤNG PHÂN BÓN OBI-ONG BIỂN, CỨ THU HOẠCH 1 TẤN CÀ PHÊ THÌ BÀ CON DƯ ĐƯỢC 0,283 TẤN (TỨC 283 KG)
SỬ DỤNG PHÂN BÓN KHÁC, BÀ CON KHÔNG NHỮNG KHÔNG CÓ LÃI MÀ CỨ THU 1 TẤN CÀ PHÊ THÌ BÀ CON CÒN PHẢI BÙ LỖ THÊM 279 KG CÀ PHÊ.

Từ năm thứ 3 trở đi, khi sử dụng phân bón OBI-Ong Biển cho cây cà phêm mỗi năm sản lượng 6 tấn/ha.
Vậy số tiền tăng thêm 3 tấn x 34 triệu đồng = 102 triệu đồng/năm. 3 tấn tặng thêm bà con không phải bỏ ra chi phí đầu tư 138,230 triệu đồng cho 1 ha, nên ngoài số tiền tặng thêm 102 triệu đồng, ta phải cộng thêm 138,230 triệu đồng vào số tiền mà OBI-Ong Biển tặng cho bà con.

 
Ở TẦM VĨ MÔ, SỐ TIỀN PHÂN BÓN OBI-ONG BIỂN TẠO RA TẶNG THÊM CHO NỀN NÔNG NGHIỆP HẰNG NĂM:
 
 
 
Back-top-top