Tại sao phải chọn OBI

Hợp tác với Ong Biển nhà nông lợi trăm bề

     Với phương thức canh tác nông nghiệp hiên nay, việc sử dụng phân hóa học, thuốc BVTV đã gây ra một số hệ lụy đó là môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, chất lượng nông sản thấp, tồn dư hóa chất độc hại, giảm sức canh tranh trên thị trường quốc tế. Bà con cần phải thay đổi tư duy, đổi mới phương thức canh tác theo một hướng mới bền vững và an toàn hơn.
     Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển sẽ giúp bà con thay đổi phương thức canh tác một cách nhanh, đơn giản, hiệu quả nhất và phù hợp với điều kiện canh tác của bà con.
     Khi hợp tác, Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển sẽ mang đến cho bà con những lợi ích nào? Cây trồng? đất đai? Con người?
     Được cán bộ, nhân viên kỹ thuật nhà máy hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ theo quy trình của Ong Biển, hướng dẫn phương pháp cải tạo bồn, giám sát bón phân và quản lý sâu bệnh hại.
 
nhân viên kỹ thuật phân bón ong biển
Nhân viên kỹ thuật của Nhà máy Phân bón Ong Biển hướng dẫn bón phân
 
     Bà con sẽ không phải lo về vấn đề dinh dưỡng, phân bón cho cây trồng, phân bón sẽ được nhà máy cung cấp phân bón Ong Biển đúng, đầy đủ số lượng, chất lượng và đúng thời gian kịp thời mùa vụ sản xuất, 90% trụ tiêu được đảm bảo “cây khỏe” sống và  phát triển ổn định.
     Bà con không phải lo lắng, trong số 90% được nhà máy đảm bảo đó, năm đầu tiên trụ nào chết sẽ được nhà máy bồi thường bằng gí trị 5kg tiêu khô theo giá thị trường hiện tại năm đó. Từ năm thứ 2 trở nếu trụ nào chết bà con chỉ việc trồng mới, còn giống và phân bón nhà máy sẽ được hỗ trợ cho tới khi tiêu cho thu hoạch.
     Được đảm bảo môi trường (đất, nước, không khí) sạch an toàn, không ô nhiễm, đất đai được xử lý - cải tạo, giúp “đất khỏe” tơi xốp màu mỡ, cây trồng tăng sức đề kháng, chống chịu tạo ra nguồn nông sản hữu cơ.

Khi hợp tác với Ong Biển sức khỏe bà con sẽ được đảm bảo an toàn, “con người khỏe” vì sẽ không phải sử dụng thuốc BVTV, các loại phân hóa học, không phải tiếp xúc với chất hóa học độc hại, lại đỡ tốn công và chi phí.
 
 
nhan vien nha may phan bon ong bien
Nhân viên Phân bón Ong Biển trao tiền thu mua nông sản cho bà con nhà nông
 
     Bà con không phải lo đầu ra cho nông sản, sẽ được nhà máy thu mua nông sản cho bà con sau mỗi vụ thu hoạch theo giá thị trường hiện tại của năm đó, mà không cần phải lo cho đầu ra của nông sản.
Back-top-top