Sản phẩm OBI-Ong BiểnOng Biển


Phân bón Hữu Cơ Khoáng OBI-Ong Biển 4 Chuyên Cà Phê, Hồ Tiêu

     Sản phẩm phân bón hữu cơ Ong Biển 4 khoáng chuyên hồ tiêu, cà phê được nhà máy nghiên cứu và sản xuất nhằm đưa ra một giải pháp tối ưu nhất để thay thế các loại phân đơn, phân NPK.

Phân bón Hữu Cơ Sinh Học OBI-Ong Biển 3 chuyên Thanh Long Đặc biệt

     Phân bón Ong Biển 3 đặc biệt chuyên dùng cho cây thanh long là sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học, được chọn lọc và kết tinh từ nguồn nguyên liệu hữu cơ cao cấp, được sản xuất đóng gói dưới dạng ...

Phân bón Hữu Cơ Khoáng OBI-Ong Biển 4 Chuyên Thanh Long

     Sản phẩm Ong Biển 4 khoáng được nhà máy nghiên cứu và sản xuất nhằm mục đích đưa ra một giải pháp, một loại phân bón hữu cơ tối ưu nhất để thay thế các loại ...

Phân bón Hữu Cơ Sinh Học OBI-Ong Biển 3 chuyên Tiêu Đặc biệt

     Đây là một sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học cao cấp, được sản xuất dưới dạng bột. Là một sản phẩm phân bón có chất lượng cao có chứa đầy đủ các nguyên tố ...

Phân bón Hữu Cơ Sinh Học OBI-Ong Biển 3 chuyên Tiêu, Cà phê, Cao su

     Là sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học, Ong Biển 3 dùng cho cà phê, hồ tiêu trong thành phần có đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng khoáng đa trung vi lượng cung cấp ...

Phân bón Hữu Cơ Sinh Học OBI-Ong Biển 3 chuyên cho cây Thanh long

     Phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 3 dùng cho cây thanh long không những giúp cây thanh long sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đất đai tơi xốp, phì nhiêu...

Phân bón Hữu Cơ Sinh Học OBI-Ong Biển 3 dùng cho cây Ăn trái, Rau và Hoa màu.

     Nhà máy phân bón Ong Biển đã sản xuất ra sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học Ong Biển 3 dùng cho cây ăn trái, rau và hoa màu, nhằm thay thế các loại phân bón và ...

Phân bón Hữu Cơ Sinh Học OBI-Ong Biển 4 dùng bón lót cho muôn loại cây

Back-top-top