Chống Hàng GiảOng Biển


Người Nông dân là trung tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi

Sản phẩm phân bón OBI- Ong Biển không chỉ cung cấp đủ dinh dưỡng cho nhu cầu của các loại cây trồng trong điều kiện đất đai hiện nay mà còn triển khai giải pháp để phát triển kinh tế cho nhà nông với các bí quyết kỹ thuật riêng của ...

Hệ thống thông tin chống hàng giả

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sản phẩm phân bón OBI-Ong Biển trước nạn hàng nhái - hàng giả, Công ty TNHH Sản xuất thương mại ĐẠI NAM đã nghiên cứu và áp dụng thành công Công nghệ quản ...

Back-top-top