Kỹ thuật canh tác

Quy Trình Sử Dụng Phân Bón Obi-Ong Biển Dành Cho Cây Điều

 


Vườn điều tại Bình Phước  Nguồn:24h.com.vn


1. THỜI KỲ KIẾN THIẾT (TRỒNG MỚI) 
      Chọn những chân đất cao, có tầng đất canh tác sâu, tơi xốp, độ pH từ 5-6,5 là thích hợp.
      Khoảng cách 10 x 5 m hay 8 x 6 m,mật độ khoảng 200 cây/ha. Khi cây khép tán nên tỉa thưa để  lại mật độ  khoảng 100 -125 cây/ha với khoảng cách từ 12 x 8 m hay 10 x 10 m.
      Đào hố có kích thước 50 x 50 x 50 cm, đất mặt bỏ sang một bên, sau đó trộn 2- 3 kg phân bón OBI-Ong Biển 3 đặc biệt rồi lấp vào hố, tưới nước giữa ẩm sau 30 ngày thì có thể xuống giống. 
      Cách trồng đặt cây giống vào chính giữa hố, giữ cây đứng thẳng rồi tiến hành lấp đất vào gốc, nén chặt, lấy thanh gỗ cột để cố định cây con tránh các tác động từ bên ngoài làm đổ ngã cây, sau 5-10 ngày kiểm tra phát hiện cây chết thì tiến hành trồng dặm. 
      Phân bón nên sử dụng vào 2 đợt: Đợt 1 vào đầu mùa mưa (T4 - T5) và cuối mùa mưa tiến hành bón đợt 2 (T9 -T10) bón theo chiều rộng tán lá.
 
Loại phân Loại đất Năm trồng Lượng bón (kg/cây/lần)
OBI
Ong Biển 03
Đỏ Lần 1 Lần 2
1 0,2-0,4(bón 3 lần /năm)  
2 0,5-1 0,4-0,7
3-6 1-1,5 0,5-1
Xám 1 0,2-0,4( bón 3 lần/năm)  
2 0,6-1 0,5-1,2
3 1-1,5 0,7-1,5
chú ý
- Nếu bà con bón 3 lần/năm thì bón thêm một lần vào giữa mùa mưa.
- bón phân cần kết hợp với tưới nước để giữ ẩm và phat huy tối đa công dụng của phân bón.
 
     Cắt tỉa cành được tiến hành thực hiện quanh năm. Cây điều phát triển lên từ 0,8 – 1m thì tiến hành bấm ngọn, để lại từ 3 - 4 chồi tạo tán cân đối cho cây. Khi điều phát triển tán rộng cắt bỏ những cành nhỏ, cành vượt, chồi mọc từ thân chính. 
     
Cỏ dại trong vườn không nên làm sạch, mà có thể trồng lạc dại hoặc duy trì thảm thực vật để giữ ẩm cho đất trong mùa khô, thông thoáng vào mùa mưa, chống xói mòn và rửa trôi chất dinh dưỡng. Cỏ dại mọc cao thì dùng máy phát cỏ phát cho thấp xuống.
 

Phân HCSH OBI-Ong Biển 3 chuyên Tiêu Đặc biệt

 

 2. GIAI ĐOẠN KINH DOANH
+ Bón lần thứ nhất vào đầu mùa mưa (T4-5) bón 2/3 lượng phân, khi đất còn ẩm.
+ Bón lần thứ 2 vào thời điểm cuối mùa mưa (T10) bón 1/3 lượng phân còn lại.
      Cắt bỏ những cây điều cho năng suất thấp,  những cây điều bị sâu bệnh, cây còi cọc kém phát triển, duy trì mật độ khi cây khép tán từ 100 - 125 cây/ha. 
     Cắt cành được thực hiện quanh năm, đợt chính là tỉa sau thu hoạch. Cắt bỏ các cành sâu bệnh, cành còi cọc, cành  sát mặt đất, cành trong tán, cành khô, cành vô hiệu,... 
      Bón theo chiều rộng của tán lá, bón vào các đợt 
     Không nên làm sạch cỏ mà duy trì thảm thực vật thấp để chống xói mòn, hoặc trồng lạc dại để cải tạo đất.


Quy trình bón phân OBI-Ong Biển cho cây điều (giai đoạn kinh doanh):
Loại phân Loại đất Năm trồng Lượng bón (kg/cây/lần)
Lần 1 (OBI03) Lần 2 (OBI04)
OBI-Ong Biển 03 & OBI-Ong Biển 04(khoáng) Đỏ 7-16 1,5-2 0,6-1,0
Trên 16 1,5-2,5 0,8-1,2
Xám 7-16 1,5-2 1,0-1,2
Trên 16 1,8-2,5 1,2-1,5

chú ý
+ Đầu mùa mưa sử dụng OBI-Ong Biển 03, cuối mùa mưa sử dụng OBI-Ong Biển 04 (khoáng).
+ Nếu bà con chỉ sử dụng một loại sản phẩm OBI-Ong Biển 03, thì bón phân lần 2 (tức là cuối mùa mưa) nên tăng thêm lượng bón 30% so với sản phẩm OBI-Ong biển 04 (khoáng).


Phân hữu cơ khoáng OBI-Ong Biển 4

     Đây là quy trình bón phân đã được kiểm chứng thực tế trên các vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, bà con muốn biết cây trồng đủ phân chưa cần phải quan sát vào sự phát triển thực tiễn của cây, sâu đây là mốt số dấu hiệu cây điều đã đủ phân bón:

  • Giai đoạn kiến thiết lá  to, dày và bóng, xanh mướt, phát chồi liên tục.

  • Giai đoạn kinh doanh, khi bón phân OBI-Ong Biển, trong tất cả thời kỳ  cây vẫn phát chồi, phát đọt to, mập, kể cả trong giai đoạn cây đang nuôi trái khi đó  chứng tỏ cây điều đã đủ phân bón.

     OBI-Ong Biển cung cấp đủ các dưỡng chất cho cây điều phát triển cùng lúc cả hai quá trình sinh trưởng và sinh thực – giúp cây điều nâng cao sức đề kháng, sức chống chịu với sâu bệnh hại, nâng cao năng suất cũng như chất lượng hạt điều.


Cây điều trái trĩu cành  

Back-top-top