Kỹ thuật canh tác

Quy trình bón phân OBI-Ong Biển cho cây cà phê


1. GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT:

Có thể bón theo 2 cách sau:
+ Kết hợp 1kg phân bón hữu cơ OBI - Ong Biển 3 + 2kg phân bón hữu cơ vi sinh OBI - Ong Biển 4/ hố trồng.
+ Hoặc 2kg OBI - Ong Biển 3 đặc biệt/ hố trồng.
+ Tưới nước đẫm ngay sau khi bón và giữ ẩm đến 20 – 30 ngày sau mới xuống giống.

  • Sau khi trồng mới 3 tháng, bà con có thể bón phân OBI - Ong Biển 3 hoặc OBI - Ong Biển 3 đặc biệt để thúc cây. Mỗi lần bón từ 0.5 – 1kg/gốc.

  • Từ năm thứ 2 trở đi, bà con có thể bón thúc bằng phân khoáng OBI – Ong Biển 4. Mỗi lần bón từ 0.5 – 1kg/gốc.

2. GIAI ĐOẠN KINH DOANH:
Tùy theo điều kiện kinh tế canh tác cây trồng, nhằm đảm bảo tăng năng suất và tuổi thọ, bà con có thể bón phân theo ba cách như sau:
Cách 1:
Thời kỳ trước khi ra hoa (Sau xiết nước): Bón 2,5kg phân bón hữu cơ OBI – Ong Biển 3/gốc.

  • Thời kỳ nuôi trái: Sau xiết nước từ 2,5 – 3 tháng bà con bón 1kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

  • Thời kỳ trước thu hoạch: Cuối mùa mưa (trước khi thu hoạch 1,5 - 2 tháng), bón 1kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

Cách 2:
Thời kỳ trước khi ra hoa (sau xiết nước): Bón 2kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

  • Thời kỳ nuôi trái: Sau xiết nước từ 2,5 – 3 tháng, bón 1kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

  • Thời kỳ trước thu hoạch: Cuối mùa mưa (trước khi thu hoạch 1,5 - 2 tháng) bón 1kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

Cách 3:
Quy trình này được kiểm chứng thực tế trong nhiều năm liền ở tại nhiều vùng, miền đã mang lại kết quả vượt trội cho bà con nhà nông. Khi bón theo cách này, vườn cà phê sẽ đạt năng suất tối đa. Chúng tôi mong muốn bà con sử dụng quy trình này, dù chi phí phân bón có tăng nhưng vườn cà phê sẽ đạt hiệu quả cao nhất.
Thời kỳ trước khi ra hoa (Sau xiết nước): Bón 2kg OBI – Ong Biển 3 Đặc biệt/gốc. Theo cách bón này cây trồng khỏe, ra hoa đồng loạt và cho năng suất cao hơn vì phân bón OBI – Ong Biển 3 đặc biệt có khả năng tự điều hòa, cân đối các nguyên tố đa trung, vi lượng cho cây trồng hấp thu hiệu quả nhất.

  • Thời kỳ nuôi trái: Sau xiết nước từ 2,5 – 3 tháng bón 1kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

  • Thời kỳ trước thu hoạch: Cuối mùa mưa (trước khi thu hoạch 1,5 - 2 tháng) bón 1kg phân khoáng OBI – Ong Biển 4/gốc.

  • Tái canh cây cà phê:

Đối với cây cà phê từ 25-40 năm tuổi hoặc cây cà phê bị suy kiệt, bà con bón từ 2 - 2,5kg phân bón hữu cơ Ong Biển 03 đặc biệt. Thời điểm bón phân tốt nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao là sau khi xiết nước.
Các giai đoạn bón phân tiếp theo bà con nên bón tiếp phân bón OBI-Ong Biển 3 hoặc phân bón OBI-Ong Biển 4.

Lưu ý:
Khi sử dụng phân bón OBI-Ong Biển trên tất cả các loại cây trồng thời kỳ thu hoạch sẽ chậm hơn từ 20-30 ngày so với cây trồng không bón phân OBI-Ong Biển. Việc thu hoạch trễ giúp nâng cao giá trị nông sản cả về phẩm chất lẫn năng suất mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe cây trồng.


Trong quá trình sử dụng phân bón OBI-Ong Biển nếu có vấn đề thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tư vấn kỹ thuật thì bà con vui lòng liên hệ HOTLINE: 0932 55 88 99

Back-top-top