Kỹ thuật canh tác

Kỹ thuật bón phân cho hoa màu,Laghim

Kỹ thuật bón phân cho hoa màu,Laghim
(Diện tích:1 sào - 1000 m2)


1.Hoa Cúc
(Cúc ruby, cúc đóa, cúc AT, cúc kim cương,… thời gian trồng đến khi thu hoạch là 3,5 tháng)
-     Giai đoạn bón lót: Sử dụng 6 bao (3 tạ) phân bón hữu cơ Ong Biển 3 đặc biệt (thay thế phân chuồng, phân bò, đạm cá,..), thời gian chờ xuống giống là 5 – 7 ngày.
-     Giai đoạn chăm sóc: Sau khi trồng từ 15 – 20 ngày bón nhử 2 bao phân bón hữu cơ Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 thường.
Cách 1 tháng sau khi trồng bổ sung 2-3 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 thường.
Giai đoạn cuối: (sau khi trồng được 2 tháng và đã ngắt nụ) bổ sung 2 bao Ong Biển 4 khoáng.

hoa cúc sử dụng phân bón hữu cơ ong biển
Hoa cúc sử dụng phân bón hữu cơ Ong Biển tại Đà Lạt

Lưu ý:Sau khi rải phân xong, lấy chổi đót quét trên mặt lá. Tránh tình trạng xót phân lại trên mặt lá và đọt non làm cháy xém, đảm bảo việc tưới nước (không tưới nước vào buổi chiều vì rất dễ phát sinh nấm bệnh).
2.Hoa Cẩm Chướng
(Tuổi thọ trung bình là 2 năm, 6 tháng thu bói và thu chính 30 ngày ( 5 ngày cắt 1 lần).
 -     Giai đoạn bón lót: Sử dụng 6 bao/1 sào phân bón hữu cơ vi sinh Ong Biển 3 đặc biệt ( thay thế phân chuồng, phân bò, đạm cá,..), thời gian xuống giống là 10 – 15 ngày.
-     Giai đoạn chăm sóc: Sau khi trồng từ 15 – 20 ngày bón nhử 2 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 thường.
Cách 1 tháng sau khi trồng bổ sung 1 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 thường bao màu xanh, cứ 1 tháng bón 1 lần.
Thời gian trồng mô con đến thu bói ngắt hoa là 6 tháng và thu chính là sau 1 tháng.

hoa cẩm chướng đà lạt

Hoa cẩm chướng  Nguồn:sieuthihatgiong.net

Lưu ý: Đảm bảo được nguồn nước tưới béc hoặc nhỏ giọt.
 3.Hoa Cát Tường
(Tuổi thọ trung bình là 1 năm, 6 tháng thu bói và thu chính 30 ngày; 5 ngày cắt 1 lần)
-     Giai đoạn bón lót: Sử dụng 6 bao( 3 tạ)/1 sào phân bón Ong Biển 3 đặc biệt ,thời gian chờ xuống giống là 5 – 7 ngày.
-     Giai đoạn chăm sóc: Sau khi trồng từ 15 – 20 ngày bón nhử 2 bao phân bón Ong Biển 3 đặc biệt.
Cách 1 tháng sau khi trồng bổ sung 1 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 bao xanh, cứ 1 tháng bón 1 lần.

Lưu ý:
-     Thời gian trồng mô con đến khi thu chính là 4,5 tháng thu đợt 1 và sau 4,5 tháng thu đợt 2.
-     Đảm bảo được nguồn nước tưới béc hoặc nhỏ giọt.
-     Sau khi rải phân xong, lấy chổi đót quét trên mặt lá tránh tình trạng phân còn dính trên ngọn khe lá dễ bị cháy.
 4.Rau Xà Lách
(Thời gian trồng đến thu hoạch 30 – 35 ngày)
-     Chuẩn bị đất: Lên luống rộng 1m – 1,1m; rò rãnh 30cm; chiều cao luống 15cm; trồng hàng cách hàng 25cm; cây cách cây 20cm.
-     Quy trình bón phân: Sử dụng 4 bao/1 sào phân bón hữu cơ Ong Biển 3 đặc biệt, tưới đều lên luống trước khi trồng cây con hoặc phủ bạc nilong đục lỗ theo hình nanh sấu.
Nếu có điều kiện thúc thêm dinh dưỡng cho cây rau 1 bao phân bón Ong Biển 3 đặc biệt.
Thời gian bón lót xuống giống là 5 – 7 ngày.

rau xà lách bón phân hữu cơ

Rau xà lách, một loại rau được sử dụng rất phổ biến tại nước ta  Nguồn:thucphamsafelife.com

Lưu ý:
-     Đảm bảo được nước tưới thường xuyên cho đến khi xuống giống.
-     Phủ bạt nilong cho đất để hạn chế cỏ dại, thất thoát phân, hạn chế sâu bệnh hại, cây không bị nhiễm bẩn.
5.Rau Hành Lá
(Thời gian trồng đến khi thu hoạch 47 – 50 ngày)
Chuẩn bị đất: Liếp trồng hành có thể rộng 1,2m – 1,4m; cao 20 - 40cm; đất phải làm tơi nhỏ, sạch cỏ dại; hàng  cách hàng 20 – 30cm, cây cách cây 20 – 25cm.
-     Giai đoạn bón lót: Bón 5 bao/1 sào phân bón Ong Biển 3 đặc biệt, thời gian xuống giống từ 7 – 10 ngày.
-     Giai đoạn bón thúc: Sau khi trồng từ 15 – 20 ngày bón 2 bao/ 1 sào Ong Biển 3 đặc biệt, giai đoạn này rễ mới hấp thụ dinh dưỡng.
     Từ 30 – 35 ngày sau khi trồng, bón thúc thêm 1 bao Ong Biển 3 đặc biệt, giai đoạn này quyết định năng suất.

Lưu ý:
-     Hệ thống tưới béc hiệu quả hơn, lượng nước phun sương không trực tiếp vào thân lá.
-     Bảo đảm được việc tưới giữ ẩm cho cây trồng.
6.Hoa Cẩm Tú Cầu
(16 tháng thu bói và 24 tháng thu chính)
-     Giai đoạn bón lót: Sử dụng 8 bao (4 tạ) phân bón Ong Biển 3 đặc biệt, thời gian xuống giống từ 5 – 7 ngày.
-     Giai đoạn chăm sóc: Sau khi trồng được 30 ngày, bón nhử 3 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 xanh.
Sau khi bón nhử được 30 ngày, bón thúc 3 bao/ 1 sào Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 xanh.
Sau khi trồng được từ 3,5 – 4 tháng: Lúc này cây đã đóng nụ bổ sung thêm 2 bao Ong Biển 4 khoáng.

Lưu ý:
-     Bảo đảm được việc tưới giữ ẩm cho cây trồng.
-     Sau khi rải phân xong, lấy chổi đót quét trên mặt lá tránh tình trạng phân còn dính trên ngọn khe lá dễ bị cháy.
 7.Hoa Hồng
(Thời gian thu bói 8 tháng và thu chính là 12 tháng)
-     Giai đoạn bón lót: Sử dụng 8 bao/1 sào phân bón hữu cơ Ong Biển 3 đặc biệt, thời gian xuống giống từ 5 – 7 ngày.
-     Giai đoạn chăm sóc: Sau khi trồng được 30 ngày, bón nhử 3 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 xanh.
Sau khi bón nhử được 30 ngày, bón thúc 4 bao Ong Biển 3 đặc biệt hoặc Ong Biển 3 thường.
Sau khi đã trồng được 3,5 - 4 tháng: Bổ sung 2 bao Ong Biển 4 khoáng.

hoa hồng bón phân ong biển

Hoa hồng tree rose - một giống hoa hồng rất đẹp  Nguồn:cayxanhhoalac.com.vn

Lưu ý:
-     Bảo đảm được việc tưới giữ ẩm cho cây trồng.
-     Sau khi rải phân xong, lấy chổi đót quét trên mặt lá tránh tình trạng phân còn dính trên ngọn khe lá dễ bị cháy.
-     Sau khi bổ sung kali, thì 1 tháng tiếp theo bổ sung Ong Biển 3 đặc biệt  hoặc Ong Biển 3 xanh, 2 tháng tiếp theo Ong Biển 4 khoáng.

Back-top-top