Hỗ trợ tuyển dụng

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV)


QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV) 


1. QUY ĐỊNH

  • Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự.

  • Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh.

  • CTV chỉ được bán 2 sản phẩm Gạo và Cám gạo Ong Biển.

  • Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của Ong Biển.

  • CTV phải đưa toàn bộ thông tin khách hàng cho tổng Công ty quản lý.

  • CTV bắt buộc phải bán hàng theo giá mà công ty đưa ra .

2. QUYỀN LỢI CỦA CTV

  • Chính sách chiết khấu cho Cộng tác viên

 

Danh số tháng

Chiết khấu %

Lương trung bình

< 50.000.000 đ

15%

7.500.000 đ

< 100.000.000 đ

17%

17.000.000 đ

>= 100.000.000 đ

20%

20.000.000 đ


-     Khách hàng do CTV giới thiệu sẽ được theo dõi trong suốt quá trình hợp tác, nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng tiếp theo (liên hệ qua CTV hoặc trực tiếp công ty) thì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng vẫn được thanh toán cho CTV đó theo mã khách hàng công ty lưu trữ.

-     CTV không mất tiền đầu tư ban đầu, sản phẩm sẽ được gửi từ tổng công ty sau khi CTV or khách đặt hàng trực tiếp từ phí công ty.

-     Được sử dụng hồ sơ công ty cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;

-     Được hỗ trợ kiến thức bán hàng, kiến thức về sản phẩm. Được cung cấp tài liệu, Catalog sản phẩm, kĩ thuật, giải pháp,....để phục vụ cho công tác bán hàng;

-     Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan;

-     Được hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV. Công ty Đại Nam Ong Biển sẽ hỗ trợ đảm nhận và xử lý;

3. NGHĨA VỤ CỦA CTV

-     Chủ động quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng;

-     Sử dụng đúng những thông tin mà công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai với chủ trương công ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung  cấp;

-     Nghiêm cấm cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa của Công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Công ty.

4. QUY ĐỊNH DỪNG HỢP TÁC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

-     Khi CTV vi phạm các điều khoản của chính sách này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi và hình ảnh của Công ty hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.

-     Khi CTV không có doanh thu trong 06 tháng liên tiếp.

-     Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia chương trình CTV của Đại Nam Ong Biển

-     Khi cá nhân không còn đủ các điều kiện đăng ký cộng tác viên theo quy định ở trên.

-     Khi Đại Nam Ong Biển quyết định ngừng toàn bộ chương trình CTV.

-     Khi chấm dứt quyền CTV, Đại Nam Ong Biển có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại chưa được thanh toán cho CTV. Mọi quyền lợi khác của CTV sẽ được Đại Nam Ong Biển thu hồi.

 

                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM ONG BIỂN

                                                                            GIÁM ĐỐC

Back-top-top