Tin tức & Sự kiệnOng Biển

Tôn sắc cho hoa nhờ phân bón hữu cơ vi sinh

Tôn sắc cho hoa nhờ phân bón hữu cơ vi sinh

     Sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay thế các loại phân hoá học, đây thực sự là một trong những bước tiến mới đánh dấu sự thay đổi tầm nhìn của người dân Đà Lạt theo định hướng phát triển bền vững, giữ vững thương hiệu thành phố Festival Hoa nổi tiếng.

Hướng đi mới cho hồ tiêu Quảng Trị

Hướng đi mới cho hồ tiêu Quảng Trị

     Tại Quảng Trị hồ tiêu được trồng chủ yếu tại các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hướng Hóa. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây diện tích trồng hồ tiêu tại Quảng Trị có xu hướng giảm, sâu bệnh hại ngày càng phát triển mạnh, năng suất và chất lượng hồ tiêu giảm, trong khi đó người dân vẫn canh tác theo lối truyền thống sử  dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu… Do thiếu kỹ thuật chăm sóc, hồ tiêu Quảng Trị cho năng suất không cao, trừ chi phí chăm sóc nhà nông không thu lãi được bao nhiêu.

Back-top-top