Tin tức & Sự kiệnOng Biển

Xây Dựng Cánh Đồng Nguyên Liệu Sản Xuất Gạo Sạch Hữu Cơ Gạo Ong Biển

Xây Dựng Cánh Đồng Nguyên Liệu Sản Xuất Gạo Sạch Hữu Cơ Gạo Ong Biển

     Gạo sạch hữu cơ Ong Biển không đơn thuần chỉ là không dùng thuốc BVTV và phân bón hóa học. Việc sản xuất gạo an toàn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nam hoàn toàn nói không với các loại hóa chất BVTV và chỉ canh tác hoàn toàn bằng phân bón và quy trình của Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển đưa ra. Lúa tại cánh đồng nguyên liệu này sẽ được dùng để sản xuất gạo sạch mang thương hiệu GẠO Ong Biển.

CÓ OBI-ONG BIỂN TRÊN CÁNH ĐỒNG MỚI CÓ GẠO SẠCH!

CÓ OBI-ONG BIỂN TRÊN CÁNH ĐỒNG MỚI CÓ GẠO SẠCH!

     Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ cánh đồng, trang trại tới bàn ăn là con đường mà Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Đại Nam đang đi. Phương pháp canh tác và phân bón cho cây trồng là mắt xích đầu tiên của chuỗi cung cấp thực phẩm có ý nghĩa quyết định cho sự an toàn vệ sinh của thực phẩm trên bàn ăn cũng như bảo vệ môi trường. Để sản xuất gạo an toàn (gạo sạch), chúng tôi có phân OBI- Ong Biển với phương pháp canh tác “chỉ bón phân” chấm dứt mọi lo âu cho nhà nông.

Back-top-top