Chống Hàng GiảOng Biển

     Sản phẩm phân bón OBI- Ong Biển không chỉ cung cấp đủ dinh dưỡng cho nhu cầu của các loại cây trồng trong điều kiện đất đai hiện nay mà còn triển khai giải pháp để phát triển kinh tế cho nhà nông với các bí quyết kỹ thuật riêng của chúng tôi. Nói cách khác, ngoài việc cung cấp sản phẩm  phù hợp cho cây trồng, chúng tôi không còn phổ biến giải pháp canh tác phù hợp với bà con nông dân.
     Trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố môi trường đặc biệt quan trọng. Với thương hiệu OBI, chúng tôi cung cấp sản phẩm phân bón và giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và an toàn thực phẩm cho người sử dụng sản phẩm nông sản.              
Chúng tôi đặt người nông dân ở trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi làm.
TGĐ Trần Ngọc Nam
     Tóm lại, Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển phân bón OBI đã và đang cung cấp cho bà con nông dân sản phẩm phân bón đủ dinh dưỡng cho mọi cây trồng; chia sẻ giải pháp sản xuất nông nghiệp phù hợp với thực tế sản xuất của người nông dân. Chúng tôi khẳng định luôn đồng hành cùng người nông dân để cải thiện tình hình kinh tế cho bà con bằng cách tăng sản lượng cũng như chất lượng nông sản một cách bền vững.
Back-top-top