Chi tiết Tin tứcOng Biển

Hướng dẫn bà con đồng bào canh tác tiêu và cà phê


 
Cuôr Đăng là một xã trực thuộc huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên lớn,điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây tiêu và cà phê.

Thế nhưng, do phương pháp canh tác truyền thống chủ yếu dựa vào tự nhiên, đồng thời áp dụng Khoa học - Kỹ thuật không đúng cách nên năng suất và chất lượng nông sản của bà con nông dân còn thấp.

Đặc biệt, do bà con nơi đây lạm dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học trong canh tác cây trồng đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, chất lượng nông sản, sức khỏe của bà con.

Đồng hành và chia sẻ những khó khăn của bà con nơi đây, ngoài những hỗ trợ về tài chính để bà con ổn định cuộc sống - tập trung phát triển sản xuất, Nhà máy Sản xuất phân bón Ong Biển đã phối hợp với Giáo xứ Thiên Đăng, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột. Mục tiêu của chương trình này nhằm cải thiện đời sống tốt hơn và cùng bà con tiến đến với nền nông nghiệp hữu cơ bền vững...
Back-top-top