Tin tứcOng Biển


Hướng đi mới cho hồ tiêu Quảng Trị
Hướng đi mới cho hồ tiêu Quảng Trị
31/07/2017

     Tại Quảng Trị hồ tiêu được trồng chủ yếu tại các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hướng Hóa. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây diện tích trồng hồ tiêu tại Quảng Trị có xu hướng giảm, sâu bệnh hại ngày càng phát triển mạnh, năng suất và chất lượng hồ tiêu giảm, trong khi đó người dân vẫn canh tác theo lối truyền thống sử  dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu… Do thiếu kỹ thuật chăm sóc, hồ tiêu Quảng Trị cho năng suất không cao, trừ chi phí chăm sóc nhà nông không thu lãi được bao nhiêu.


Back-top-top